Συναρμολόγηση προκατασκευασμένων σπιτιών

Η συναρμολόγηση του προκατασκευασμένου σπιτιού από ξύλινο σκελετό θα εκτελεστεί με τη βοήθεια γερανού 30 τόνων. Με μια εξειδικευμένη ομάδα 4 ατόμων μπορούμε να τοποθετήσουμε το σπίτι μέσα σε 7 - 21 ημέρες.

Norges Hus Greece / House 147