Εργοστασιακό πακέτο

Γενική περιγραφή

Η παράδοση και η συναρμολόγηση των συστατικών στοιχείων της κατοικίας νοείται
για το ημιτελές κτίριο σε προχωρημένο στάδιο με στέγη από δοκάρια.
Ενεργειακή αξιολόγηση
Σχεδόν παθητικό σπίτι με ενεργειακή βαθμολογία Α+ ή υψηλότερη
Βαθμολογία θορύβου
Κατηγορία 1
Δομική βαθμολογία
Ξύλινο κτίριο με κατηγορία σεισμικής αντοχής 1
Τοίχοι
Πλαισιωτή εξωτερική φέρουσα τοιχοποιία τελειωμένη με εξωτερικές ίνες ξύλου σοβά με συντελεστή θερμικής απόδοσης ισοδύναμο με: U = 0,135 W/m2
Στέγη με εκτεθειμένα δοκάρια
Η στέγη με προεξέχοντα εκτεθειμένα δοκάρια έχει συντελεστή θερμικής απόδοσης ισοδύναμο με: U = 0,18 W/m2
Κατασκευές από μασίφ και/ή πλαστικοποιημένη ξύλο
Κατασκευές από μασίφ και/ή πολυστρωματικό κολλημένο ξύλο πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ενότητα 11.1 παρ. Α των προτύπων NTC 2018. (σήμανση CE των δομικών προϊόντων)
Παράθυρα
Όλα τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες έχουν τριπλά τζάμια με διπλή κοιλότητα και διαθέτουν προφίλ κατηγορίας S (όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 12608). Διαθέτουν επίσης ένα πολύ υψηλή τιμή αντίστασης στην ακτινοβολία (12 GJ/m2), πολύ πάνω από το όριο που θέτει το πρότυπο.
Εγγύηση
Η δομική εγγύηση είναι δεκαετής.

Παράδοση και συναρμολόγηση των εξωτερικών τοίχων περιλαμβάνει

Ξύλινη επένδυση UYVk 21 x 145 έλατο AB - οριζόντια ή 40mm προστασία τοίχου STEICO
Θάλαμος κυκλοφορίας αέρα
Ξύλινες αντικλεπτικές δοκίδες 30x45 mm
Αναπνεύσιμη αδιάβροχη μεμβράνη RIWEGA USB 85 πάχους 0,5 mm
Ξύλινη πασσαλοκατασκευή c24 - 200mm, ύψος τοίχου 2500, 2600 ή 2700mm
Θερμομόνωση, συνολικό πάχος 200 mm
Φράγμα υδρατμών 0,2 mm

Παράδοση εσωτερικών τοίχων

Παράδοση και συναρμολόγηση των εσωτερικών τοίχων περιλαμβάνει τη δομή των τοίχων με ξύλινους στύλους πάχους 45 mm, μεταβλητού πλάτους (95/145/195 mm)

Παράδοση και συναρμολόγηση του τελευταίου ορόφου

Μόνο για διώροφα σπίτια
Παράδοση και συναρμολόγηση του τελευταίου ορόφου (μόνο για διώροφα σπίτια) περιλαμβάνει:
OSB (μηχανική ξυλεία) πάχους 18 mm
Ξύλινα δοκάρια 240 mm με μεταβλητή απόσταση σύμφωνα με τους στατικούς υπολογισμούς
Παράδοση στέγης δοκών. Η παράδοση και συναρμολόγηση επί τόπου του έργου περιλαμβάνει:
Δοκάρια στήριξης με δοκάρια στέγης σύμφωνα με τους δομικούς υπολογισμούς
ράγες 25 x 100 mm
Επικάλυψη με πάνελ OSB 18 mm
Αναπνεύσιμη μεμβράνη / RIWEGA DO 135
ράγες 25 x 50 mm + usb άκρη kont - ταινία
Από 1 έως 9 - περιλαμβάνεται στην τιμή
Από 10 έως 15 - ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ
Όλες οι κατασκευές από μασίφ ή/και πλαστικοποιημένη ξυλεία πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο α) της ενότητας 11.1 των προτύπων NTC 2018 (σήμανση CE των δομικών προϊόντων)

Παράδοση και τοποθέτηση όλων των παραθύρων και των πορτών με τζάμια

Παράδοση παραθύρων και μπαλκονόπορτων έχει ως εξής:
PVC, σε λευκό χρώμα ή σε χρώμα που επιλέγουμε από τον κατάλογό μας
Τριπλά τζάμια με διπλή κοιλότητα
Προφίλ κατηγορίας S
Συντελεστής αντίστασης στην ακτινοβολία ισοδύναμος με 12 GJ/m2
Συντελεστές θερμικής απόδοσης Τιμή Uw = έως 0,50 W/(m2K) / τιμή Uf =0,95 W/(m²K)
Οι πόρτες με τζάμια υψηλότερες από 210 θα υπόκεινται σε προσαύξηση
Οι συρόμενες πόρτες/συρόμενα παράθυρα δεν περιλαμβάνονται στην τιμή
Χρησιμοποιούμε το σύστημα παραθύρων Brügmann bluEvolution 82

Κατάλογος των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στις προμήθειες

Η τεχνική μας μελέτη περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες ως μέρος της προμηθειών:
Προετοιμασία δομικών σχεδίων εργασίας
Δοκιμή στατικής ευστάθειας στις κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της:
Επαλήθευση των σχεδίων δομικής μελέτης
Επαλήθευση των πιστοποιητικών δοκιμών υλικών
Εκθέσεις τεχνικής επιθεώρησης

Κατάλογος τεχνικών προμηθειών και υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται βασικό σετ παράδοσης

Τα ακόλουθα δεν περιλαμβάνονται στις προμήθειες και είναι ως εκ τούτου, αποτελούν ευθύνη του πελάτη:
Γερανοί
Πλάκα θεμελίωσης
Σκαλωσιές και φορητές σκάλες
Σφράγιση ανοιγμάτων και περιμετρικών τοίχων πριν από την τελική επίστρωση
Όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των οδικών τραίνων στο εργοτάξιο, μεταφορά από το πλησιέστερο προσβάσιμο σημείο εκφόρτωσης στο στο εργοτάξιο είναι ευθύνη του πελάτη
Διαμονή της ομάδας συναρμολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της φάσης συναρμολόγησης
Διάθεση των αποβλήτων του εργοταξίου
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στις εντότητες της παρούσας προσφοράς